شرکت هواپیمایی سپهران ( سهامی خاص ) در سال 1390 به ثبت و پس از طی مراحل اداری.حقوقی و توسعه ناوگان هوایی خود درسال1395 با اخذ استانداردهای لازم موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پروازی با موضوع فعالیت در حمل و نقل و بازرگانی شامل مسافر.بار و محصولات پستی گردید.

پروازهای موجود :

پروازهای فصلی :

پروازهای آینده :

Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم