شرکت هواپیمایی سپهران ( سهامی خاص ) در سال 1390 با اساسنامه ای مشتمل بر 71 ماده و 9 تبصره پس از تصویب مجمع عمومی به ثبت رسید . هواپیمایی سپهران سپس با طی مراحل اداری و حقوقی و توسعه ناوگان هوایی خود در سال 1395 با اخذ استانداردهای لازم موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت پروازی با موضوع فعالیت در حمل و نقل بازرگانی شامل مسافر ، بار و محصولات پستی از طریق پروازهای برنامه ای منظم و نامنظم و ارائه هرگونه خدمات مربوط به حمل ونقل هوایی به اشخاص حقیقی و حقوقی گردید.

پروازهای موجود : مشهد | تهران | شیراز | جزیره کیش | بندرعباس | عسلویه

پروازهای فصلی : یزد | کرمانشاه | بوشهر | سنندج | زاهدان | اراک | رشت

پروازهای آینده : نجف | کویت | مسقط | اسلام آباد

Feel the dream of travel