درخواست نمایندگی وب سرویس

مطالعه راهنما تکمیل فرم شماره 2 بارگزاری مدارک
flysepehran.com راهنمای دریافت وب سرویس

مدارک مورد نیاز و محدودیت ها جهت اختصاص وب سرویس فروش آژانس ها

وب سرویس
مدارک مورد نیاز :
 • تکمیل فرم درخواست وب سرویسفروش روی سربرگ به همراه مهر و امضا مجاز
 • گواهی صلاحیت ارائه ی خدمات فروش بلیت الکترونیک
 • تصویر مجوز بند الف
 • تصویر آگهی ثبت روزنامه رسمی و اساس نامه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مدیر فنی بند الف
 • فرم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • تصویر تابلو و نمای ورودی شرکت
 • اعلام(IP)
 • یک فقره چک صیاد به مبلغ 500,000,000 ریال در وجه هواپیمایی سپهران بدون درج بابت و تاریخ (چک های حقوقی همراه با امضا مجاز و درج مهر شرکت روی چک / چک های حقیقی همراه با امضا و درج مهر شرکت پشت چک)
محدودیت ها و قوانین :
 • وب سرویس درجه 1 برای پرواز های داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.
 • کمیسیون مربوط به وب سرویس سه درصد از مبلغ Fare بلیت محاسبه خواهدشد.
 • محدودیت در تعداد و زمان بندی فروش بلیت های SITI,SOTI,SOTO مطابق بخشنامه و قوانین داخلی سپهران برای آژانس اعمال میگردد.
 • در صورت عدم رعایت قوانین و تعهدات آژانس مندرج در ماده 4 قرارداد مطابق بخش نامه داخلی سپهران بر خورد خواهد شد.

اطلاعات شرکت

اطلاعات فردی

اطلاعات آژانس

اطلاعات تماس

فایل های مجاز: gif , jpg , png , jpeg, pdf

Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم