مدیر عامل : مهندس آطاهریان

46106124 021

ceo@sepehran.aero

معاون عملیات : کاپیتان جهانی

46106124 021

operation@sepehran.aero

معاون فنی : مهندس اسدی

46106124 021

assadi@sepehran.aero

معاونت بازرگانی : مهندس هرمزی

46106124 021

commercial@sepehran.aero

معاونت مالی : مهندس قهاری

46106124 021

financial@sepehran.aero

مدیرت منابع انسانی : مهندس آستانه

46106124 021

hr@sepehranairlines.com

مدیریت فروش : مهندس نظیف کار

46106124 021

salesmanager@sepehran.aero

امور مشتریان : مهندس رمضان نژاد

46106124 021

Crm@sepehranairlines.com

مدیریت کارگو : مهندس نقاش

46106124 021

marketing@sepehran.aero

مدیربازاریابی دیجیتال و رسانه های اجتماعی : مهندس نجومی

46106124 021

Ads@sepehran.aero

تهران | اکباتان | کوی بیمه خیابان نفیسی | نبش کوچه خادم تلفکس46106124 - 021 شیراز | بلوار مدرس | درب دوم پایگاه کوچه شماره 5 | بلوار شهید نصیر زاده تلفن7- 37241956-071 مشهد | خیابان امام رضا (ع) امام رضا (ع) 26 | پلاک 97 تلفن-11 38554010-051

Feel the dream of travel