مدیر عامل : مهندس آطاهریان

تلفن 46106124 021

ceo@sepehran.aero

معاون عملیات : کاپیتان جهانی

تلفن 46106124 021

operation@sepehran.aero

معاون فنی : مهندس اسدی

تلفن 46106124 021

assadi@sepehran.aero

تهران | اکباتان | کوی بیمه
خیابان نفیسی | نبش کوچه خادم
021 تلفکس 46106124
شیراز | بلوار مدرس | درب دوم پایگاه
کوچه شماره 5 | بلوار شهید نصیر زاده
071 تلفن 7-37241956
مشهد | خیابان امام رضا (ع)
امام رضا (ع) 26 | پلاک 97
051 تلفن 11-8554010

Feel the dream of travel