باشگاه مشتریان

 

RedMiles

باشگاه مشتریان هواپیمایی سپهران

Earn as you fly, Fly as you earn!

از پروازت امتیاز بگیر , با امتیازت پرواز کن

 

RedMiles نام باشگاه مشتریان هواپیمایی سپهران است و هدف از طراحی آن ، ارائه خدمات بیشتر به کسانی که عاشق سفر با ما هستند ، در نظر گرفته شده.

در باشگاه RedMiles ، سفر چیزی فراتر از رسیدن نقطه ای به نقطه دیگر است، بلکه یک شیوه زندگیست، با امتیازات بیشتر و خدمات شخصی که هر سفر را برای شما لذت بخش تر و راحت تر می کند، در زمین ، هوا و در هر شهری که باشید.

مایل های هواپیمایی (عدد مایل نشان دهنده امتیاز سفر است ) نشان دهنده وفاداری مشتریان هستند که توسط هواپیمایی سپهران ارائه می شود. به طور معمول ، شما مقدار مشخصی مایل را بر اساس میزان فاصله تا مقصد و هزینه شما برای هر بلیط بدست می آورید، سپس می توانید از این مایل ها ( امتیازها ) برای خرید بلیط یا خدمات بیشتر استفاده کنید.

بدست آوردن مایل (امتیاز) از پرواز

در باشگاه مشتریان ما دو نوع مایل وجود دارد که می توانید در پروازبا هواپیمایی سپهران به صورت همزمان بدست آورید:

Status Miles

Active Miles

با بدست آوردن Status Miles شما می توانید رده عضویت خود را ارتقا دهید وبا بدست آوردن Active Miles شما می توانید بلیط جایزه یا خدمات بیشتر بدست بیاورید.

رده بندی عضویت :

بیایید با هم دنیای RedMiles را کشف کنیم و ببینید که باشگاه ما به اعضای خود چه خدماتی ارائه می دهد و جزئیات مربوط به مزایای منحصر به فرد در هر رده عضویت را مشاهده کنید. ابتدا باید بگوییم باشگاه مشتریان Red Miles دارای چهار رده عضویت است :

  • Red
  • Red Pro
  • Senator     
  • King/Queen

Feel the dream of travel

همه جا در دسترس شما هستیم