باشگاه مشتریان

 

باشگاه مشتریان شرکت سپهران

در بیشتر شرکتهای هواپیمایی با سابقه، مثلث مشتریان، کارکنان و خدمات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شرکت‌های هواپیمایی باید برنامه ریزی‌هایی مختص مدیریت روابط بین مشتری و وفاداری مشتریان انجام دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت هواپیمایی سپهران باشگاه مشتریان خود را در آینده نزدیک راه اندازی خواهد کرد و از طریق توزیع فرمهای ثبت نام باشگاه مسافران ( هم به صورت اینترنتی و هم حضوری) اقدام به ثبت نام مسافران می‌کند.

 

روند عضو شدن در وب سایت سپهران

مسافران میتوانند با ورود به وبسایت هواپیمایی سپهران و با پر کردن فرم عضویت، عضو باشگاه مشتریان بشوند. ساز و کار این باشگاه به صورت امتیازی است و مسافرانی که در این باشگاه عضو شوند میتوانند با تکرار سفرها امتیازات بیشتری کسب کنند.

 

نقش اصلی باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان به عنوان یک اساس برای افزایش فراوانی تعاملات بین ایرلاینها و مسافران شناخته میشود. این باشگاه از طریق ایجاد فرصتهایی برای ارتباط بین مسافران و شرکت‌های هواپیمایی و دریافت بازخورد از این ارتباط در نظر گرفته میشود. ایجاد این ارتباط دو سویه بین مشتری و شرکت‌های هواپیمایی منجر به ایجاد منافع مشترک و تکرار خرید، افزایش رضایتمندی مشتری و بالا رفتن عملکرد مجموعه شرکت‌های هواپیمایی خواهد شد.

Feel the dream of travel