متقاضیان شرکت در هواپیمایی سپهران می توانند از طریق راه ارتباطی ذیل نسبت به ارسال رزومه کاری خود اقدام نمایند تا در بانک اطلاعاتی استخدامی این شرکت ثبت و در صورت صلاحدید و در مقاطعی که نیاز به جذب نیروی کار دارد, درخواستهای ارسال شده به این مجموعه بررسی و نسبت به استخدام نیروی مورد نیاز خود اقدام گردد .

مدیر منابع انسانی : آقای آستانه

تلفن تماس : 09171173512

کارشناس منابع انسانی : شیراز

خانم تجلی نیا | تلفن تماس : 07138315550 | job@sepehranairlines.com

Feel the dream of travel