استخدام

متقاضیان شرکت در هواپیمایی سپهران می توانند از طریق راه ارتباطی ذیل نسبت به ارسال رزومه کاری خود اقدام نمایند تا در بانک اطلاعاتی استخدامی این شرکت ثبت و در صورت صلاحدید و در مقاطعی که نیاز به جذب نیروی کار دارد, درخواستهای ارسال شده به این مجموعه بررسی و نسبت به استخدام نیروی مورد نیاز خود اقدام گردد .

 

 

مدیرت منابع انسانی : مهندس آستانه

تلفن تماس : 07138315550

hr@sepehran.aero

کارشناس منابع انسانی : شیراز | خانم تجلی نیا

تلفن تماس : 07138315550

hr@sepehran.aero

استخداماستخدام
استخداماستخداماستخدام
استخداماستخداماستخدام

Feel the dream of travel